Tinging av våre Fjordtønna-produkt

 

Våre Fjordtønna-produkt er alltid spesialtilpassa dine ynskjer og tinging!

 

Vi ynskjer difor å vera i tett dialog med deg før vi gjer dei naudsynte tilpasningane for at du skal få nett det produktet du ynskjer deg. Vi ber deg difor om å skriva ein epost til oss, med:

Kva produkt du ynskjer å tinga (type, treslag, pris)

Kva du ynskjer av bilete og/eller tekst på lasergraveringa.

(Legg gjerne ved ei fil med bilete eller teikning.)

Mobilnummer så me raskt kan kome i kontakt med deg

 

Send epost!

 

Når me har gjort dei tilpasningane me har blitt einige om, avtaler me korleis du ynskjer å betala (faktura, Vipps, oppkrav el.) og så sender me deg di heilt personlege Fjordtønna - til di glede i mange år fremover!

​Igjen, takk for din tillit til oss og produkta våre i Fjordtønna!

 

Med venleg helsing

Johannes Tysse

Fjordtønna

Fjordtønna DA

Adresse: Indre Tysse 56, 5650 TYSSE

Mobil: 92253785

Telefon: 56586325

Epost: post@fjordtynna.no

Nettsidene er laga av

Mercato Consult AS